Как покълват днешните семена на доброто

Има теми, които те карат да губиш дъх – с дълбочината си, с изначалната човечност и доброта, с посланието, че трябва да им се отдадеш от душа и сърце.

Една от тях касае дарителството, подпомагането на нуждаещия се – свикнали сме да ги обобщаваме с понятието благотворителност.

Факт е, че едно общество не е гладка повърхност, то има своите възвишения, своите равнини, но и дълбоки ями и пропасти. Населяващите ги хора обаче живеят заедно, често пътищата им се пресичат, какво от това, че едните – по различни причини, са в нужда, а други имат всичко, че и отгоре, както казват старите хора.

Последните години са белязани от едно движение в страните с големи икономики, където свръхуспели хора изповядват философията, че за успеха им голям принос има и самото общество и затова част от спечеленото трябва да се върне под формата на подпомагане на различни каузи, важни за дадена общност. Така милиони долари отиват за гладуващи деца, за борба със СПИН, за нови образователни системи в Третия свят. „Семената на доброто“ е документален филм, продуциран от „Развитие“, който разказва за едно движение у нас, зародило се преди три-четири години. Всъщност филмът е част от това движение, той изпълнява важна функция да възпитава и увлича всеки, който има сетива за дарителство и подпомагане. Със силата на седмото изкуство лентата се превръща във важен медиатор, чрез който „посветените“ предават своята енергия за благотворителност.

Движението „Деца учат деца да правят добри дела“ е създадено от Александър Александров през 2015 година. На практика то съчетава дарителството с обучението и привличане на подрастващи към дарителската кауза.

Факт е, че децата са непринудено и искрено състрадателни. Те имат чист инстинкт и способност да усещат доброто и да различават лошото, уродливото, нечестното. От друга страна, между връстници не съществува бариерата, която е логична за отношенията възрастен – дете. Затова един тийнейджър, „вкусил“ от тръпката да помага на нуждаещи се, може много по-лесно да увлече за това и свои връстници.

През първите години движението има своите регулярни акции, съпътствани от лекции и обучения. Но истинското изригване става през 2018 година, с няколко мащабни благотворителни събития. Те са и основа на филма, режисиран от Антон Радославов с операторите Божидар Симеонов и Росен Даков.

Целта пред екипа е да покаже от една страна няколко реални и знакови акции на движението, а от друга – да провокира дискусия сред икономисти, бизнесмени, политици, общественици. Въпросите са за благотворителността като цяло, за ролята на държавата и бизнеса и тяхното взаимодействие за по-ефективното използване на ресурсите, отделяни за подпомагане на нуждаещи се. Важни теми са и логистиката, както и ролята на медиите и отношението им към фирмите и физическите лица, извършващи реална благотворителност.

Заснети са повече от 10 интервюта с хора от целия горепосочен спектър, самите те участници в една от дарителските акции на „Деца учат деца…“ – Тодор Янев (PR агенция Янев&Янев), Нели Беширова (Енекод), Ивайло Калфин, Владислав Александров, Валентин Николов (Joma България), Зафир Гочев, Ива Павлова (Лев Инс), са част от застаналите пред камерата. Всеки с житейския си и професионален опит говори за отношението към благотворителността, за своето лично разбиране и осмисляне на акта на дарителството.

Интервютата са на фона на няколко знакови събития, организирани от движението и заснети специално за филма.

Първа лекция в Габрово пред ученици от града, естествено съпътствана от дарителска акция, в която децата участват активно.

Месец по-късно идва и втората лекция, която всъщност е едно грандиозно благотворително шоу в габровската зала „Орловец“ пред 250 деца и техните родители. Те слушат кмета на града Таня Христова, основателя на движението Александров, хандбалната легенда Росица Бакърджиева-Бъки, слушат свои връстници. След това десетки деца от семейства в неравностойно положение получават дарения. Дават им ги момчета и момичета, станали вече част от движението. И кръгът се затваря – децата чуват, виждат и усещат какво е да помагаш. Камерата следи лицата на малчуганите, насядали направо на игрището в залата. Всяко едно от тях по различен начин възприема видяното, но в очите на всички деца се вижда любопитството и пробуждащият се интерес.

Продукцията използва кадри и от по-стари лекции на Александров – пред семинаристи, пред гимназисти – бъдещи предприемачи и инвеститори. Прокарва една нишка, показва ясно как тя с всяка изминала година става все по-здрава и стабилна.

И като доказателство, че филмът е част от „Деца учат деца да правят добри дела“, премиерата му се превръща в едно голямо благотворително събитие. Поредното, в което деца даряват свои връстници като помощ за първия учебен ден.

Сигурно е, че нишката ще продължи и в бъдеще. „Семената на доброто“ ще гостува на много градове, много деца ще чуят, ще видят, ще повярват, някои от тях ще започнат да помагат.

Но къде е началото на тази нишка на доброто? Къде са сеячите, или по-скоро първият от тях, който с примера и словата си посява изначалните семена?

Понякога отговорите се дават и без думи. Така правят и авторите на този филм. Те просто ни издигат до един кръст, извисил се внушително на хълм над Сливен. Той самият е дар – от двама братя за сливналии. Той е и притча, и послание. Символ на страдание, но и на себеотдаване, и надежда.

Филм, открил своето начало, но оставил края отворен, защото доброто не трябва да има край, въпреки модерните времена, нрави и учения, то здраво е вплетено в корените на обществото.