“Развитие” с уникално дарение за 31 СУЧЕМ

Денят на книгата 23 април бе естествен повод главният мениджър на „Развитие“, Александър Александров, да направи поредното си дарение за библиотеката на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“. Друга причина е и фактът, че Александров е възпитаник на училището, където е завършил средното си образование.

Той бе приет от директора на 31 СУЧЕМ Надежда Николчева и зам. директора Йордан Левордашки, на които връчи събраните съчинения на Балзак, детска литература и последните 6 издадени романа от конкурс „Развитие“.

Шедьовърът в дарението обаче бе уникалното издание на Четириевангелието на цар Иван Александър, чийто ръкопис се пази в Британския музей. Първото пълно фототипно издание на четириевангелието е в тираж от 950 номерирани екземпляра за продажба. Фототипа и коментарното издание са поместени в обща луксозна кутия от типа Solander box.

Тази книга, която би била гордост за всяка една библиотека по света, вече е на рафтовете на училищната библиотека на 31 СУЧЕМ.

Освен за книги, Николчева и Александров говориха дълго за възпитанието и образованието на децата, както и за неоспоримата роля на училището в този процес. Двамата обсъдиха и дарителските програми на училището и „Развитие“, като Александров предложи да гостува на възпитаници на учебното заведение с лекцията си по създаденото от него движение – „Деца учат деца да правят добри дела“.