Време за предприемачи

Децата и младежите – във всички сфери на своите интереси, винаги са били акцент в дарителската и меценатска дейност на „Развитие“.

Независимо дали е за спорт, изкуство, наука, или чиста благотворителност, през годините Корпорацията е отделяла сериозен ресурс за подпомагане на млади дарования или деца в риск и неравностойно положение.

„Развитие“, като една успешна бизнес структура, не е безразлична към способностите и уменията на младежи, проявили наклонности и интерес  към предприемачеството. И не случайно – това е дейност, изискваща разнородни качества и познания, сред които иновативност, умение и воля да поемаш рискове, издръжливост да си успешен в нестандартни ситуации.

Затова е напълно естествено, че главният мениджър на Корпорацията, Александър Александров, приема да стане генерален спонсор на първия за София курс по предприемачество за гимназисти.

“Предприемачът като откривател” е интерактивен курс по предприемаческо мислене, базиран на т.нар. „student-centered” – подход, при който учениците участват активно в процеса на получаване на нови знания.

Тренинг програмата, чийто домакин е 51 СОУ, се състои от 36 учебни часа, като основно използваните методи на преподаване са игри, казуси, примери, дискусии и работа в екипи.

Организатори са Институтът за свободен капитализъм “Атлас” съвместно с фондация Бауерзакс.

До момента курсът успешно е провеждан в няколко града в страната с ученици от регионални учебни заведения.

Този път, на 21 октомври 2017 година, над 20 гимназисти от няколко столични училища се събират  в София.

Учениците от 31 СУЧЕМ, Националната търговско-банкова гимназия, 51 СОУ ще се запознаят с материал, обособен в три модула – Основни икономически „сечива”, Морал на печалбата и пазарното общество, Бизнесът като откривателско приключение. В края на курса младите бъдещи предприемачи ще получат сертификат от организаторите.

Калин Манолов – Ръководител на Института за свободен капитализъм „Атлас“ (в средата) с участниците

Основният спонсор „Развитие” е подготвил и две специални лекции, като допълнение към програмата.

В едната сътрудници на Корпорацията говорят пред гимназистите за дарителството в рамките на инициативата на „Развитие“ – „Деца учат деца да правят добри дела”.

Втората лекция е свързана с културата на застраховането, а с курсистите се среща един от изтъкнатите наши експерти в застраховането Цветанка Крумова.

Сред основните каузи на държавата и социално-отговорния бизнес е целенасоченото насърчаване уменията на подрастващите. Ясно е, че не само за спорта е валиден принципът на пирамидата. Колкото по-стабилна е основата й, толкова по-голям е шансът до нейния връх да стигнат достатъчен брой победители – независимо в какви сфери на дейност са интересите им.

За това обаче възрастните трябва да проявят такт, последователност, въображение и голям и устойчив позитивизъм. Както и разбирането, че това е инвестиция в бъдещето, която е с възможно най-висока добавена стойност.