Страстта на колекционера и интелектът на даващия

„Тъй като фигурата на колекционера се ползва с противоречиво име в днешна България, е задължително да изречем няколко думи в тази посока.

Четири са нещата, които правят възможна и ефективна тази фигура.

Първото е страстта. Страстта като силно влечение към нещо. Но не толкова страстта да притежаваш, а страстта да общуваш. С една картина се общува. С нея се разговаря.

Второто е знанието. Невежият не е колекционер. Колекционерството отваря пътеки на знанието, които лесно могат да бъдат пропуснати.

Третото е шансът. Реката на времето и случайността носят различни неща и трябва да се озовеш край брега в подходящото време и на точното място. Фортуна е покровителка на колекционерите.

Четвъртото условие са средствата, финансовите възможности. Културното наследство и съвременното изкуство са част от пазара и е ясно, че те не стоят над неговите закони.“

Това е част от предговора на проф. Валери Стефанов към албума „Другият музей“, представящ първата изложба на Съюза на колекционерите в България.

През юни 2010 година в Националната галерия за чуждестранно изкуство е подредена уникална експозиция от предмети на културното наследство и съвременното изкуство, част от колекциите на членове на съюза. В залите на музея могат да се видят изключителни платна, скулптури, малки пластики, артефакти.

Самият албум е луксозен, снимковият материал, показващ експозицията, е висококачествен. Прилежно е описано от чия колекция е даденото произведение на изкуството.

Главният мениджър на „Развитие“, Александър Александров, самият запален и страстен колекционер, участва активно в организационния живот на съюза на колекционерите и е добре запознат с прозата – администрация, „канцеларски разходи“… Затова, като част от дарителските кампании на „Развитие“, Александров решава да изкупи албума „Другият музей“,  като по този начин осигурява средства за дейността на съюза.

Александров „си харесва“ и още един продукт, създаден от Съюза на колекционерите. Компакт диск с богат снимков материал, представящ последната изложба на акад. Светлин Русев. Изложбата е събитие в културния ни живот, а дискът е важно и ценно свидетелство, което през годините ще запази жив споменът за тази последна изложба на художника.

Шефът на „Развитие“ изкупува дисковете, като част от тях ще бъдат дарени на Художествената академия и на Средното училище по изобразително изкуство.

Интелигентността има много проявления. Това се забелязва в различните ситуации и сфери на живота ни. Едно от тях е особено важно, понякога решаващо за генезиса ни – интелигентността на даването. Тя освен, че може да е вродена, но се и възпитава и препредава.
Което е оптимистично.