В „зората“ на българския преход от началото на 90-те години на миналия век, когато малцина са имали представа, че въобще сме в процес на промяна, все пак е станало ясно, че родното „селско стопанство“ отива към земеделие от западен тип. Кооперациите постепенно остават в историята, все по-често се използва малко познатият тогава термин – фермерство.

Настоящите, а и бъдещи предприемачи в този основен стопански отрасъл за страната ни попадат в изключително непозната и хлъзгава среда. Остро се усеща нуждата както от теоретична подготовка, така и от практически познания и насоки.

През 1993 година, по идея на Александър Александров, се създава фондация „Земеделие“. Богдан Угърчински с „Информа“, Олег Недялков с банка „Доверие“ и фирмата на Александров „Вариант АБВ“ започват почти от нулата да създават условия за обучение и подготовка на фермерите.

По това време от САЩ се завръща проф. Христо Мермерски, с преки и актуални впечатления от американското земеделие. Той описва американския фермерски модел в книга, която „Вариант АБВ“ финансира и издава. Трудът бързо се превръща в ценно пособие и пътеводител за българските фермери.

проф. Христо Мермерски

Проф. Мермерски впоследствие става важен сътрудник на фондацията, която започва да организира лекции по теми, свързани с модерното земеделие. Лекциите са безплатни и свободни за посещение, интересът към тях е огромен, а лектори освен проф. Мермерски са няколко негови колеги, специалисти и експерти със съвременни разбирания за това какво трябва да бъде фермерството в навечерието на 21 век.

Важен за успешната дейност на фондация „Земеделие“ е контактът с Американския земеделски колеж в Солун. Александров и колегите му пътуват до там, срещат се и разговарят с ръководството на колежа, който е изключително популярен и полезен за гръцкото земеделие.

Като жест към българите колежът подарява на фондацията правата на две книги, които акцентират върху образованието и се базират на системата за обучение на млади фермери в САЩ.

„Земеделие“ ги издава в поредица от няколко труда, засягащи различните отрасли фермерство – животновъдство, растениевъдство, горско стопанство и пр.

За близо 6 активни години дейност, фондацията успява да създаде редица изключително полезни практики за обучение, консултиране и подпомагане на занимаващите се със земеделие у нас.

Появила се в точния момент на точното място, „Земеделие“ е сред тези, които имат сериозен принос за осигуряване на подходяща среда за предприемачите с ново мислене в земеделието.

От книгата „Майсторът фермер“