Научни публикации

Списък на научните трудове на к. ик. н. Александър Александров

Списък на научните трудове на к. ик. н. Александър Владов Александров, научен сътрудник в центъра за изследване на развиващите се страни при ИССМИО – БАН I. МОНОГРАФИИ1.1  Малайзия и Филипините: промишлено развитие и сътрудничество, С., Наука и изкуство, 1983, 143с. II. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ, СБОРНИЦИ, СТУДИИ 2.1.  Някои проблеми на икономическото развитие на Хонконг от края на 40-те до средата…

Read more