Деца учат деца…

През 2016 година реализирах една стара своя идея, свързана с това, че децата със своята непринудена състрадателност и желание да помагат са естествените посланици на добрите дела.

Създадох движението „Деца учат деца да правят добри дела“, чрез което исках да обединя даряването и помагането на хора в нужда с обучението на деца да се занимават с благотворителност. Най-амбициозната ми цел е тези деца да запалят за дарителската идея свои връстници и това да се превърне в един непрекъснат процес.

За три години проведох с мои партньори много лекции пред млади хора, съпътствани от дарителски акции. Създадохме и документален филм, който разказа конкретно за движението, но и чрез редица интервюта поставих въпросите за ролята на държавата и бизнеса за по-ефективното и резултатно подпомагане на нуждаещите се, както и за социализиращата роля на благотворителността.

Най-важното е, че движението се развива и разраства и в бъдеще предстоят още много негови инициативи.