Фейсбук на книга

Как човек може да изрази себе си? Чрез постъпките, отношението към околните, отстояването на принципите, някои пишат поезия и по този начин показват своята емоционалност.


IT бумът обаче донесе още възможности за комуникация, а чрез социалните мрежи, конкретно Фейсбук, огромна възможност за публичност и личностна активност. Стотици милиони хора по цял свят, сред които и аз, преоткриха Глобалната мрежа, а „творението“ на Марк се превърна в отделна проекция на реалността ни.


Фейсбук дава на разкрепостените хора възможност за уникална по мащабите си комуникация, разкрива огромна платформа за изразяване на емоции, провокиране на дискусии, реакции и анализи по най-различни теми. За мнозина „животът“ във Фейсбук се превърна в най-пълна форма на себеизразяване.


Реших да инвестирам средства и преди всичко време, за да опиша в книга моите първи три години във Фейсбук. Очаквам да създадем една уникална симбиоза между виртуалното и материалното, която да разкрие историята на човек, започнал чрез книгите преди много години пътя си към познанието, което в крайна сметка го извежда сред необятните пространства на Фейсбук.


Големи количества от готовата автобиография ще подаря, а останалите ще разпродам, като средствата ще отидат за дарителските програми, които осъществявам.